Pågående träning på vår nya maskin i Lyon!

Axel och Rolf utbildar sig för fullt!