Akrylgummi ACM, AEM utgörs av en grupp av mättade polymerer som framställs av akrylestrar genom emulsionspolymerisation.

Materialen har mycket god beständighet mot oljor, ozon och temperaturer upp till omkring 150ºC. Finns 2 varianter av akrylgummi nämligen ACM Akrylummi och AEM etenakrylgummi. Idag dominerar AEM med applikationer framförallt till fordonsindustrin. Kan användas utan påverkan under lång tid i varm olja. Temperaturer kring 150ºC – 170°C.

Används till:

  • Tätningar.
  • Slangar.
  • Bälgar.