Perflourgummi (FFKM) är en terpolymer av tetrafloureten (TFE) och perflourmetylvinyleter (PMVE) samt en liten mängd av en tredje monomer som underlättar vulkningen.
Materialet har en bättre beständighet mot termisk, oxidativ och kemisk nedbrytning än flourgummi. Materialet är extremt dyrt. Ca 50 ggr än för Flourgummi (FPM). används inom oljeutvinningsindustrin samt i kemiska analysinstrument.