Vi jobbar också med gummi och metall förbindning. Gummi kan vulkaniseras fast på metaller. Denna tillverkning som kallas gummimetall kräver dock särskild utrustning. Vi har all nödvändig utrustning och kompetens för att kunna vulka ihop gummi och metall. Utrustningar såsom metallbläster och metalltvätt samt måleri för primning (målning) av metallerna. Vi kan ofta också tillhandahålla metallämnen till konkurrenskraftiga priser.

Metallerna tvättas och ytan som skall gummibeläggas blästras också ofta för bättre vidhäftning. Sedan målar vi ytan med en primer som skall binda till metallen. efter det målar/primar vi med en primer som skall binda med själva gummit. De två typer av primers som används kan sedan också binda till varandra. Vidhäftningen skall vara starkare än det svagaste materialet nämligen gummit.

Brake for a walker.

Gummi – metall är en tillverkningsform som ökat mycket de senaste åren.
Vi arbetar idag med flera olika material av gummi såsom:

ihop med metall. vi belägger detaljer av stål, rostfritt stål, aluminium, mässing, zink samt värmetåliga plaster.

Gummi kan vulkaniseras fast på metaller

Kontakta oss om du vill veta mer om gummimetall och vad vi kan göra med med kombinationen gummi och metall.