Nitrilgummi (NBR) eller akrylnitril-butadiengummi är en sampolymer av butadien och akrylnitril.

Nitrilgummi (NBR) är det vanligaste gummit för olje och bränslebeständiga komponenter såsom tätningar, packningar, membraner, slangar och kabelmantlar. Detta för att materialet har en god motståndskraft mot oljor, bensin och andra petroleumprodukter samt även för olika typer av fetter. Har god värme och kemikaliebeständighet.

NBR finns även i andra varianter såsom XNBR mm. Detta är ett av de vanligaste materialen vi kör och vi har hårdheter från 30 shore upp till 90 shore.

Kan även fås i andra färger än svart och även med lägre akrylhalt.

Typiska produkter:

  • O-ringar.
  • Axeltätningar.
  • Tätningar.
  • Membran.
  • Slangar.
  • Varmvattentätningar.
Oil stick in NBR