Hydrerat nitrilgummi (HNBR) tillverkas genom en selektiv och väl kontrollerad hydrering av NBR.
Vid hög hydrering (99%) där butadienet nästan helt förvandlats till mättade metylenkedjor erhålles ett material med utmärkt värme- och ozonbeständighet medan samtidigt olje- och bränslebeständigheten består. Hydrerat nitrilgummi (HNBR) fyller en lucka mellan nitrilgummi (NBR) och flourgummi (FPM) i många applikationer.

Hydrerat nitrilgummi (HNBR) tillverkas genom en selektiv och väl kontrollerad hydrering av NBR.

Är du intresserad att få en egen gummi och/eller silikonprodukt tillverkad?

Vid förfrågan kontakta vår säljare:

Mikael Fredriksson: mikael.fredriksson(@)ggf.se
eller på telefon: 0709948956