Post- och besöksadress:

Gotlands Gummifabrik
Kodingsgatan 8
SE-623 50 HEMSE

Öppettider kontoret:

Måndag-torsdag: 08.00 – 16.00
Fredagar 08.00 – 15.00

Tel: +46 (0)498-253440

Säljfrågor och offertförfrågningar: sales@ggf.se
Kvalitetsfrågor och reklamationer: quality@ggf.se
Order: order@ggf.se
Fakturor och fakturafrågor: invoice@ggf.se

Kontaktpersoner:

Henrik Jungert
VD/CEO
henrik.jungert@uw-elast.se
 

+46 (0)501-27 94 57

Mikael Fredriksson

Mikael Fredriksson
Site Manager/Logistics & Market
mikael.fredriksson@ggf.se
sales@ggf.se

+46 (0)498-25 34 49

Mia Winberg

Mia Winberg
Order/IT
mia.winberg@ggf.se
order@ggf.se

+46 (0)498-25 34 51

Carola Thorén
Ekonomi
ekonomi@ggf.se

+46 (0)501-27 94 52

Geir Stokke
Company Representative, Norway
geir.stokke@ggf.se

+47 (0)97-58 35 70

Rolf Hansson

Rolf Hansson
Produktionsteknik
rolf.hansson@ggf.se

+46 (0)498-25 34 47

Albin Sunesson

Albin Sunesson
Kvalitets- miljöchef
albin.sunesson@uw-last.se

+46 (0)501-12922

Sara Borg
Lön/HR

sara.borg@uw-elast.se

+46 (0)501-10008

  Kontakta oss

  Ditt namn

  E-post

  Telefonnummer

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Visselblåsning

  Garpcokoncernen och dess dotterbolag strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Den som misstänker oegentligheter inom Garpcokoncernen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. På nedanstående länk finns information om hur visselblåsning inom Garpcokoncernen går till.

  Garpco Visselblåsning