Kloroprengummi (CR) är en homopolymer av klorbutadien.

Saknar specifikt utmärkande egenskaper men har i allmänhet flera bra egenskaper vilket gör att materialet ofta väljs. Därför att de tillsammans gör att materialet kan användas brett. Exempel god beständighet mot alifatiska oljor vid måttliga temperaturer i kombination med god ozon- och väderbeständighet. God kemikaliebeständighet. Innehåller som namnet antyder klor vilket gör materialet svårantändbart. Har också goda mekaniska egenskaper.

Användningsområden kan vara där en kombination av ovanstående egenskaper krävs.

Används till:

  • Drivremmar.
  • Transportband.
  • Bälgar.
  • Slangar.
  • Skyddsprodukter.
  • Genomföringar. (Standard produkt hos oss). Se Genomföringar.
  • Väv.
  • Kontaktlimmer.
Cover in CR - Neoprene