ECO Epiklorhydringummi. Här innehåller huvudkedjan kol och syre och de har god beständighet mot Ozon, värme och oljor. Vulkas med aminer eller peroxid.

Maplan machine for injection of SBR.

Användningsområde:

Används i huvudsak inom bil eller flygindustrin då olje- och bränslebeständighet i kombination med ozon- och värmebeständigheten efterfrågas.