GDPR – Gotlands Gummifabrik AB / Extern policy

Genom de skärpta kraven införda genom GDPR -General Data Protection Regulation – för behandling av personuppgifter är det viktigt att GGFs intressenter, kunder, leverantörer och samarbetspartners skall kunna känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter.

GGF hanterar information om:

Kunder – kontaktpersoner, namn, funktion, mailadress, telefonnummer

Leverantörer – kontaktpersoner, funktion, namn, mailadress, telefonnummer

Samarbetspartners – kontaktpersoner, funktion, mailadress, telefonnummer

Vilken info lämnar GGF ut:

Normalt lämnas inga uppgifter lämnas ut.

Hur säkerställer GGF att registreringen är laglig:

I samband med tecknande av avtal samtycker leverantör, kund, samarbetspartner till att GGF lagrar för och efternamn samt kontaktuppgifter som krävs för att GGF skall genomföra och dokumentera sitt uppdrag gentemot kund, leverantör eller samarbetspartner.

GGF skyddar alla uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

GGF lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vad vi behöver för vårt samarbete eller måste av lagliga skäl.

Tillgång, rättelse och radering:

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter GGF har om dig som kund, leverantör eller samarbetspartner. Du har också rätt att begära rättelse, komplettering, blockering eller radering av personuppgifter.

Kontakt för information eller klagomål:

Gotlands Gummifabrik AB Kodingsgatan 8    623 50 Hemse

Telefon 0498/ 25 34 57 VD är kontaktperson i frågor om behandling av personuppgifter

_________________________________

VD – Jimmy Hofacker

Hemse 2018-08-31