Etenpropengummi (EPDM) räknas som högvolymt

Består av två sorter. EPM som är en samplymer av eten och propen samt EPDM som är en ter- (bildad av tre monomerer) polymer av eten, propen och en liten del av dien som svarar för den omättnad som är nödvändig för att gummit skall kunna vulkas med svavel. Användningsområden för materialet är i en mängd olika produkter såsom O-ringar, packningar, fönstertätningar, dörrtätningar, och eller andra gummitätningar, kabelisoleringar, valsbeläggningar, bälgar, transportband, slangar, gummipluggar och gummiduk.

Vi kör tex våra gummifötter, kabelgenomföringar  i EPDM då utemiljön passar EPDM perfekt.

Varför inte gjuta en planplatta i EPDM som vi sedan kan stansa eller vattenskära till rätt mått. Planpackningar kan vi skapa utan att tillverka formverktyg.

* Materialbeskrivningarna är hämtade ur boken ”Gummi ett utbildningsmaterial för gummiindustrin. reviderad upplaga 1:2 2002.

EPDM är vad som ofta kallas för syntetisk gummi

Det har god elasticitet som övriga gummisorter, men har andra egenskaper som gör det extra lämpligt under vissa rådande förhållanden. EPDM klarar både lägre och högre temperaturer jämfört med annan gummi. Högre temperaturer genom att man har peroxider i vulksystemet. Tack vare dess egenskaper är det även ett unikt tätningsmaterial som är extra motståndskraftigt mot exempelvis åldrande. Vid formgjutning är det ett av de vanligaste förekommande materialen. Vi kör i hårdheter från 40º Shore till 90º shore och i flera olika färger såsom grått, blått och svart. Svart är dock vanligast.

Tveka inte att kontakta oss på Gotlands Gummifabrik för mer information om materialet eller om övriga frågor kring gummi.

Conduit - entries- EPDM