Fluorgummi FPM

Fluorgummimaterialen består av olika fluorhaltiga kolväten. Förekommer som sampolymer, terpolymer och tetrapolymer med flourhalter som varierar mellan 65 % - 70 %.

Flera olika vulksystem förekommer: aminer, bisfenoler och peroxider. Materialen är mycket stabila och besitter en exceptionell motståndskraft mot oxidation, väder, brand, kemisk attack och svällning i en mycket lång rad av vätskor.
Används i kritiska applikationer där beständighet mot olika bränslen och kemikalier vid höga temperaturer krävs. Kan användas upp till 200°C och under kortare tid upp till 300°C.
Används i O-ringar, axeltätningar, packningar, bränsleslangar, membraner och kabelmantlar. Fluorgummi är ganska dyrt, ca 30-40 ggr dyrare än Styrengummi (SBR).
Vanligt varumärke är VITON ® som tillverkas av DuPont Tm.