Världens bästa bönder. Nämligen de gotländska bönderna!

studiebesök på gummifabriken