Brandskyddsutbildning

Grupp 3 av våra gummiarbetare!

Grupp 3 av våra gummiarbetare!

Idag har vi haft brandskyddsutbildning för alla anställda.
En timme teori följt av en timme praktik i att släcka bränder.

Här lär vi oss att släcka en brand med pulversläckare!

Här lär vi oss att släcka en brand med pulversläckare!

Posted in nyheter.