Kvalitet och miljö

Vi är Kvalitetscertifierade enligt:

SS-EN ISO 9001:2008. Tillverkning av formgjutna gummi- och silikondetaljer, komponentsammansättning samt framtagning av formverktyg.

Vi är miljöcertifierade enligt:

SS-EN ISO 14001:2004. Tillverkning av formgjutna gummi- och silikondetaljer, komponentsammansättning samt framtagning av formverktyg. 

Vi är även certifierade enligt:

SS-EN ISO 13485:2012. Kontraktstillverkning av medicintekniska produkter. Formgjutning av gummi- och silikondetaljer, komponentsammansättning samt framtagning av formverktyg.

Medicintekniska produkter. Inom medicinteknik jobbar vi framför allt med silikon men andra material kan också förekomma.

Ladda hem certifikat ISO9001/14001

Ladda hem certifikat ISO13485

Samarbete med beställare inom många olika branscher har gett oss omfattande erfarenhet och stor spännvidd i tillverkningen. Vi tillverkar allt från små detaljer till kompletta komponenter och helt färdiga produkter. Kvalitetssystem och rutiner som fungerar är din garanti för att vi levererar rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid.

Våra ledord är:
- Kvalitet
- Flexibilitet
- Leveranssäkerhet

allmanna_leveransbestammelser

Våra policys:

Miljöpolicy 2017-02-27.

Kvalitetspolicy 2017-02-27.

Environmental Policy 2017-03-16.

I ditt samarbete med Gotlands Gummifabrik märker du också vårt engagemang och förmågan att ställa upp när tiden är knapp.