Kompression /Formpressning

Detta sätt att producera är det enklaste om du producerar med ett formverktyg. Lämpar sig för tillverkning av små serier. Även stora produkter där du inte behöver bekymra dig för sprutvolym i en injektionsmaskin.

Första steget är att tillverka gummiämnen som skall användas för att ladda verktyget.

Du placerar ett gummiämne eller silikonämne direkt i varje kavitet. Trycker igång pressen som trycker ihop verktyget. Detaljen vulkar i värmen och efter given tid öppnar maskinen och detaljen kan plockas ut. Ungefär som att tillverka våfflor! Gummi leder värme dåligt så vulktiden är längre om man arbetar med transfer eller injektion. Verktygen/formarna är normalt något billigare.