Nitrilgummi NBR

Nitrilgummi (NBR) eller akrylnitril-butadiengummi är en sampolymer av butadien och akrylnitril.

Nitrilgummi (NBR) är det vanligaste gummit för olje och bränslebeständiga komponenter såsom tätningar, packningar, membraner, slangar och kabelmantlar.

NBR finns även i andra varianter såsom XNBR mm. Detta är ett av de vanligaste materialen vi kör och vi har hårdheter från 30 shore upp till 90 shore.

Kan även fås i andra färger än svart och även med lägre akrylhalt.