Hydrerat nitrilgummi HNBR

Hydrerat nitrilgummi (HNBR) tillverkas genom en selektiv och väl kontrollerad hydrering av NBR.
Vid hög hydrering (99%) där butadienet nästan helt förvandlats till mättade metylenkedjor erhålles ett material med utmärkt värme- och ozonbeständighet medan samtidigt olje- och bränslebeständigheten består. Hydrerat nitrilgummi (HNBR) fyller en lucka mellan nitrilgummi (NBR) och flourgummi (FPM) i många applikationer.