EPDM Etenpropengummi

Etenpropengummi (EPDM) räknas som högvolymt.
Består av två sorter. EPM som är en samplymer av eten och propen samt EPDM som är en ter- (bildad av tre monomerer) polymer av eten, propen och en liten del av dien som svarar för den omättnad som är nödvändig för att gummit skall kunna vulkas med svavel. Användningsområden för EPDM är i en mängd olika produkter såsom O-ringar, packningar, fönstertätningar, dörrtätningar, andra gummitätningar, kabelisoleringar, valsbeläggningar, bälgar, transportband, slangar, gummipluggar och gummiduk. Vi kör tex våra gummifötter, kabelgenomföringar och spännare / kapellstroppar i EPDM då utemiljön passar EPDM perfekt.

* Materialbeskrivningarna är hämtade ur boken "Gummi ett utbildningsmaterial för gummiindustrin. reviderad upplaga 1:2 2002.

EPDM är vad som ofta kallas för syntetisk gummi. Det har god elasticitet som övriga gummisorter, men har andra egenskaper som gör det extra lämpligt under vissa rådande förhållanden. EPDM klarar både lägre och högre temperaturer jämfört med annan gummi. Tack vare dess egenskaper är det även ett unikt tätningsmaterial som är extra motståndskraftigt mot exempelvis åldrande.

Tveka inte att kontakta oss på Gotlands Gummifabrik för mer information om EPDM.